ייפוי כוח מתמשך

טיפול משפטי אישי, דיסקרטי ומקצועי

Legal Advice

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך מיועד לכל אדם המבקש לקבוע את דרך הטיפול בו ובענייניו אם וכאשר יגיע למצב בו הוא לא יוכל לטפל בענייניו בעצמו. בעבר הפתרון לכך נמצא במינוי אפוטרופוס ובשל מסורבלות הדבר תוקן לאחרונה החוק וניתנה האפשרות לכל אדם בגיר לקבוע את דרך הטיפול בענייניו האישיים, הרכושיים והבריאותיים על ידי מי שהוא ממנה אותו לעניין.ייפוי כוח מתמשך מיועד לכל אדם המבקש לקבוע את דרך הטיפול בו ובענייניו אם וכאשר יגיע למצב בו הוא לא יוכל לטפל בענייניו בעצמו. בעבר הפתרון לכך נמצא במינוי אפוטרופוס ובשל מסורבלות הדבר תוקן לאחרונה החוק וניתנה האפשרות לכל אדם בגיר לקבוע את דרך הטיפול בענייניו האישיים, הרכושיים והבריאותיים על ידי מי שהוא ממנה אותו לעניין.

Legal Representation

כיצד ממלאים ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נחתם בפני עורך דין ממשרדנו המוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי. לאחר החתימה על ייפוי הכוח הוא יופקד על ידי עורך הדין ממשרדנו במשרדי האופוטרופוס הכללי וימתין להפעלתו.

אין לראות בכתוב באתר זה ייעוץ משפטי, אלא מידע כללי בלבד - בכל שאלה ספציפית יש לפנות לעורך דין הבקיא בתחום

©2017 BY NEUMANN & CO. LAW OFFICES