top of page

ייפוי כוח מתמשך

טיפול משפטי אישי, דיסקרטי ומקצועי

Legal Advice

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך מיועד לכל אדם המבקש לקבוע את דרך הטיפול בו ובענייניו אם וכאשר יגיע למצב בו הוא לא יוכל לטפל בענייניו בעצמו. בעבר הפתרון לכך נמצא במינוי אפוטרופוס ובשל מסורבלות הדבר תוקן לאחרונה החוק וניתנה האפשרות לכל אדם בגיר לקבוע את דרך הטיפול בענייניו האישיים, הרכושיים והבריאותיים על ידי מי שהוא ממנה אותו לעניין.ייפוי כוח מתמשך מיועד לכל אדם המבקש לקבוע את דרך הטיפול בו ובענייניו אם וכאשר יגיע למצב בו הוא לא יוכל לטפל בענייניו בעצמו. בעבר הפתרון לכך נמצא במינוי אפוטרופוס ובשל מסורבלות הדבר תוקן לאחרונה החוק וניתנה האפשרות לכל אדם בגיר לקבוע את דרך הטיפול בענייניו האישיים, הרכושיים והבריאותיים על ידי מי שהוא ממנה אותו לעניין.

Legal Representation

כיצד ממלאים ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נחתם בפני עורך דין המוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי. לאחר החתימה על ייפוי הכוח הוא יופקד במשרדי האופוטרופוס הכללי וימתין להפעלתו.

בתקופה מאתגרת זו ערוך משרדנו לבצע את ההסבר וההחתמה על ייפוי הכוח המתמשך בבית או במשרד הלקוח ולאחר מכן להגישו להפקדה במשרדי האפוטרופוס הכללי.

בכל שאלה הנכם מוזמנים לפנות ישירות לעו"ד אבשלום נוימן בטלפון 052-3684282

אין לראות בכתוב באתר זה ייעוץ משפטי, אלא מידע כללי בלבד - בכל שאלה ספציפית יש לפנות לעורך דין הבקיא בתחום

bottom of page