top of page

צוואה אישית או צוואה הדדית ?

 ?מה הדרך הנכונה לצוות מה יעשה ברכוש לאחר לכתו של אדם

חוק הירושה ומשמעותו

נסביר קודם מהו עזבון, מדובר בנכסים שמשאיר אדם לאחר מותו והם כוללים כסף, אוספים, חפצי אמנות, קניין רוחני, מוניטין, ניירות ערך, אחזקות בחברות, נדל"ן, ולמעשה כל נכס שהשאיר אדם אחרי מותו. 

חוק הירושה קובע מסגרת כללים להעברת העזבון ליורשים, קובע מי הם היורשים, מה חלק כל אחד מהם בעזבון ובכלל כיצד מעברים, מה מעבירים ואיך מעברים את הירושה.

על פי החוק אדם רשאי לעשות ברכושו כפי רצונו וככל שהוא מבטא את רצונו החופשי בצוואה כשרה, מכבדים את רצונו ועושים כדברו. 

לשם עריכת צוואה כשרה יש להתייעץ עם עורך דין הבקיא בחוק הירושה.

קיימים סוגים שונים של צוואות ונעמוד על שניים: צוואה אישית וצוואה הדדית ועל ההבדלים בינהם.

Legal Representation

צוואה אישית או צוואה הדדית וההבדלים בינהם

צוואה אישית מיועדת לבטא את רצונו של אדם בכל הקשור למה יעשה עם רכושו לאחר לכתו. מדובר במסמך משפטי שאינו קשור או מותנה בצוואה אחרת שנכתבה על ידי אחר, לרבות בן זוג, זאת כל עוד לא נעשו יחד ולא הסתמכו זה על זה בכתיבת שתי צוואות אישיות.

צוואה הדדית נכתבת על ידי שני אנשים או יותר ומטרתה שיתרת הרכוש שישאר לאחר לכתם של כותבי כל הצוואות, תשמש למטרות שהוגדרו בצוואות. 

הדבר נעשה בהסכמה ומאפשר ביטחון וודאות בד"כ לזוג או ידועים בציבור שמבקשים להוריש את הרכוש לבן הזוג שנותר בחיים ולאחר לכתו, יועבר הרכוש ליורשים מוסכמים.  

בכל שאלה הנכם מוזמנים לפנות ישירות לעו"ד אבשלום נוימן בטלפון 052-3684282

אין לראות בכתוב באתר זה ייעוץ משפטי, אלא מידע כללי בלבד - בכל שאלה ספציפית יש לפנות לעורך דין הבקיא בתחום

bottom of page